Si Kabayan Ngaronda.

Nyi iteung geus tarapti nyeuseuh, ngepel, masak jeung mahanan Si Ardi sakola. “Kabayan, hudang! Panon poé geus nyingrai, manéh masih…